trimpeks image

در حقمان

Trimpeks از سال 1990 به این طرف در ترکیه در زمینه صنف درمانی خدمات خود را ارائه میدهد.شرکتمان با محصولات, خدمات و تکنولوژی با کیفیت خود, در زمینه بهداشت در منزل و راه حل های بهداشتی حرفه ای پیشتازی خود را همچنان ادامه میدهد.

از زمانی که Trimpeks تاسیس گردیده تجربه های که زمینه درمانی مورد استفاده کننده گان بدست اورده شده را در نظر گرفته و برندهای شناخته شده را تولید و توسعه داده .

Vivocare - با محصولات زنده و هیجان بخش در مراحل زندگی لذت سلامتی میباشد.
Plusmed - مدیریت درمانی تمرکز یافته در زمینه خدمات و محصولات درمانی
Promedic - درمان پزشکی با محصولات اولیه و تجهیزات کامل

Trimpeks با برندهای که در مجموعه خود جای داده سعی میکند که در صنف خدمات درمانی برند دائمی و پیشتاز باشد . Trimpeks با محصولاتش , توام با خدمات برجسته و با استفاده از تکنولوژی با کیفیت بالا , هدف بر این دارد که مصرف کننده گانشان در زمینه درمان تجارب جدیدی بدست اورده باشند .

در کشفیات ابعاد جدید درمانی Trimpeks با ما همکاری نمائید