هویت سازمانی ما به صورت جدید طراحی گردید

blog redesign

Trimpeks , طرحهای سه برند Vivocare, Plusmed ,Promedic و مارکهای تقویتی Firstmed و Plasmed را در سال 2013 به پایان رسانید. در زمینه صنفهای طرز زندگی , لوازم درمانی و حرفه ای و محصولات تکمیلی و خدمات با ارزشمندرا تحت تاثیر قرارداد.

Trimpeks با ارائه طریق جدید درمانی , در کشور های خاورمیانه, افریقا و کشورهای ترکی زبان برای مصرف کنندهگان خود امکان استفاده کامل و بدون نقض را فراهم ساخت

Trimpeks تا حال منابع خود را فقط در بازار داخلی در ترکیه به کار گرفته بود و در اینده اهمیت بیشتری به کشورهای خاور میانه , افریقا و کشورهای ترکی زبان خواهد داد. Trimpeks مطمئن میباشد که بازارهای این کشورها در اینده بیشرفت و توسعه پیدا خواهد کرد.